Om mig

Jag arbetar vid Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik och specialpedagogik som lektor och skolforskare.
Jag har bakgrund som lärare i grundskolan och har även en fil.kand. i psykologi. Mitt intresse rör främst skolförbättring, det vill säga hur de processer ser ut på skolor där skolledare och lärare vill förbättra verksamheten. Detta intresse har jag utvecklat inom School Improvement området med grund i Organisational Development, OD. Därefter har jag gått vidare med skilda socio-kulturella perspektiv för att förstå skolutvecklingsarbetet mellan lärare, skolledare och elever. Avhandlingen, Praktiserad skolförbättring, publicerades år 2000.

Jag deltar i, och är ledare för, forskningsmiljön PAGE, Power and Agency in Education. Jag är även vetenskaplig ledare för Rektorsutbildningen vid Göteborgs universitet.

Kontaktinformation:

Ulf Blossing
Professsor i pedagogik
Göteborgs universitet
Box 300
405 30 Göteborg

Tel: +46 72 745 46 46

Professor
University of Gothenburg
Box 300
S-405 30 Göteborg
Sweden

Besöksadress:
Pedagogen, Hus A 
Västra Hamngatan 25

Utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet

För en veckan sedan deltog jag i Skolverkets referensgrupp om att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi gjorde en övning...