Aktuellt

Uppdaterad 171002


Rektorer och förskolechefers  arbete med att stärka förbättringskapaciteten. Aktionsforskningsprojekt med Lerums kommun 2014-2016.
Läs mer här!


Ledarskap i klassrummet - från teori till praxis.
I detta norska projekt ingår jag som internationell samarbetspartner. Läs mer om projektet här.


Att organisera för skolframgång. Vr-projekt. 2012-2015.

Tillsamman med fil dr Maria Jarl har vi fått medel för att mellan åren 2011 och 2015 studera hur skolframgång kommer till i skolor och kommuner. Hur kan det egentligen komma sig att vissa skolor lyckas bättre än andra skolor? Vad är det för processer och händelser som gör att vissa skolor år efter år uppvisar goda resultat medan andra skolor inte förmår bryta en negativ resultatutveckling?
Forskningsprojektets utgångspunkt är att sättet på vilket vi väljer att organisera enskilda skolor spelar en avgörande roll för elevernas resultatutveckling. Vi anlägger ett institutionellt perspektiv på skolan som organisation och studerar de formella och informella regelsystem eller institutioner som präglar organiseringen av skolan längs tre huvudsakliga dimensioner: organiseringen av skolornas ledningsfunktioner, av lärares arbete och av undervisningens former.  Mer specifikt vill vi synliggöra och systematisera formella och informella organisatoriska aspekter på skolor som över tid har uppvisat en positiv eller en negativ resultatutveckling. Projektet är avslutat och finns publicerat i boken Att organisera för skolframgång. Strategier för en likvärdig skola på Natur och kultur förlag.
 

 

  

 
 
 2 kommentarer:

  1. Hur kan man vara skolledare och sakna utbildning. Det är något som du borde granska. Många "rektorer" saknar utbildning eller går någon flummig kurs för att bli det. Var finns det liknande sätt att utse skolledare utanför Sverige?

    SvaraRadera
  2. Nu är det obligatoriskt för alla rektorer att gå Rektorsprogrammet.

    SvaraRadera

Utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet

För en veckan sedan deltog jag i Skolverkets referensgrupp om att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi gjorde en övning...