Aktuellt

Uppdaterad 141001


Rektorer och förskolechefers  arbete med att stärka förbättringskapaciteten. Aktionsforskningsprojekt med Lerums kommun 2014-2016.
Läs mer här!


Ledarskap i klassrummet - från teori till praxis.
I detta norska projekt ingår jag som internationell samarbetspartner. Läs mer om projektet här.


Att organisera för skolframgång. Vr-projekt. 2012-2015.

Tillsamman med fil dr Maria Jarl har vi fått medel för att mellan åren 2011 och 2015 studera hur skolframgång kommer till i skolor och kommuner. Hur kan det egentligen komma sig att vissa skolor lyckas bättre än andra skolor? Vad är det för processer och händelser som gör att vissa skolor år efter år uppvisar goda resultat medan andra skolor inte förmår bryta en negativ resultatutveckling?
Forskningsprojektets utgångspunkt är att sättet på vilket vi väljer att organisera enskilda skolor spelar en avgörande roll för elevernas resultatutveckling. Vi anlägger ett institutionellt perspektiv på skolan som organisation och studerar de formella och informella regelsystem eller institutioner som präglar organiseringen av skolan längs tre huvudsakliga dimensioner: organiseringen av skolornas ledningsfunktioner, av lärares arbete och av undervisningens former.  Mer specifikt vill vi synliggöra och systematisera formella och informella organisatoriska aspekter på skolor som över tid har uppvisat en positiv eller en negativ resultatutveckling


Att stödja skolutveckling från förvaltningsnivån. En utvärdering av områdeschefers och rektorers gemensamma praktik. Uppdrag från Göteborgs stad 2014.


Professional Learning Communities in an Extended Version. Submitted article 2014.
Här undersöker jag tillsammans med Ann-Christine Wennergren nödvändigheten av att också elever deltar i den professionellt lärande gemenskapen för att deras lärande ska fungera.


Leading for Learning: Implications for School Improvement. Article in progress.
Och här undersöker jag tillsammans med Anette Ohlin processledares roll och möjligheter att driva på utvecklingsprocesser bland lärare.


Reshaping the Nordic Education Model in an Era of Neoliberalim. Changes in the Comprehensive School Project in Denmark, Norway, and Sweden after the Millennium. Article in progress.
Tillsammans med Gunn Imsen och Lejf Moos beskriver vi de förändringar som skett i den skandinaviska enhetsskolemodellen under 1990-talet fram till 2014. 

 

  

 
 
 2 kommentarer:

  1. Hur kan man vara skolledare och sakna utbildning. Det är något som du borde granska. Många "rektorer" saknar utbildning eller går någon flummig kurs för att bli det. Var finns det liknande sätt att utse skolledare utanför Sverige?

    SvaraRadera
  2. Nu är det obligatoriskt för alla rektorer att gå Rektorsprogrammet.

    SvaraRadera

Utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet

För en veckan sedan deltog jag i Skolverkets referensgrupp om att öka förståelsen för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi gjorde en övning...