2012-01-24

Showcase om förändringsagenters arbete

Följ nedanstående länk för att se vårt Showcase på ICSEI-konferensen i Malmö om förändringsagenters arbete för att driva på skolutveckling.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Lärares lärande i "Data Teams"

Tillsammans med holländska kollegor har  jag haft möjligheten att få delta i en undersökning om hur lärare kan arbeta i grupp för med 'd...